Ładowanie...

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Jak wynika z danych zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w 2020 roku ogłoszono rekordową liczbę upadłości konsumenckich, tj. 13 084. Dla porównania w 2019 roku była to liczba 7 944 a w 2018 roku 6 570. Szacunkowe dane za rok 2021 sugerują, że liczba ta może znów ulec zwiększeniu.

Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z 24 marca 2020 r. przyniosła osobom zadłużonym zwiększone szanse na skuteczne wyjście z zadłużenia. Nadal jest to jednak skomplikowany i długotrwały proces, który wymaga odpowiedniej wiedzy i zaangażowania. Szczegółowa analiza dokumentacji związanej z zadłużeniem, prawidłowe sporządzenie wniosku oraz bieżące monitorowanie sprawy w trakcie postępowania sądowego, pozwala przyśpieszyć proces „oddłużania” oraz zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania satysfakcjonującego rozstrzygnięcia.

Na upadłość konsumencką składają się dwa zasadnicze etapy, będące tak naprawdę odrębnymi postępowaniami. W pierwszym z nich, inicjowanym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez uprawniony podmiot, Sąd po weryfikacji stanu faktycznego, stwierdza niewypłacalność dłużnika (rozumianą jako utratę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych) i ogłasza jego upadłość.. W kolejnym postępowaniu, toczącym się już pod inną sygnaturą, syndyk oprócz sporządzenia spisu wierzytelności oraz spisu inwentarza, ustala powody, dla których dłużnik nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań, czy np. nie znalazł się w tej sytuacji z własnej winy. Jeśli przyczyny były niezawinione, wynikały z choroby czy nagłej utraty pracy istnieją szanse na umorzenie całości lub części zobowiązań. Niemniej, co do zasady poprzedzone jest to spieniężeniem przez syndyka majątku dłużnika i przeznaczaniem części dochodów na spłatę zobowiązań i koszty postępowania.

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i podjęciu decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zapewniamy naszym Klientom ochronę oraz profesjonalną pomoc na każdym etapie obydwu postępowań,

Kontakt

ul. Dziewińska 29h/1, 87-800 Włocławek

+48 690 825 215

sekretariat@jrkancelaria.com

Numer rachunku bankowego
Bank Pekao SA 15 1240 3389 1111 0011 0415 9528Formularz kontaktowy