Ładowanie...

ANTYWINDYKACJA

Jako Kancelaria, zapewniamy wsparcie dłużnika w każdym stadium dochodzenia należności przez wierzyciela (bank, sprzedawcy mediów, fundusze sekurytyzacyjne itd.). Należy pamiętać, iż nieprzemyślane działania na etapie postępowania egzekucyjnego, sądowego a nawet w toku windykacji przedsądowej, mogą skutkować negatywnymi konsekwencjami prawnymi.

Ponadto, jak wynika z praktyki zawodowej, nader często można spotkać się z sytuacjami, w których działania podejmowane przez wierzyciela nie mają umocowania w obowiązujących przepisach. Uchybienia mogą dotyczyć stricte pierwotnej czynności prawnej (np. klauzule abuzywne w zawartej umowie), jak również mieć charakter wtórny i wiązać się z samym procesem windykacji, bądź wreszcie egzekucji. Właściwa reakcja dłużnika (czyt. działającego w jego imieniu profesjonalnego pełnomocnika), w zależności od charakteru uchybienia, może zwalniać od obowiązku zapłaty całości lub części zobowiązania. W toku współpracy z Kancelarią, oprócz analizy stanu faktycznego, przygotowujemy w imieniu Klientów odpowiedzi na wezwania do zapłaty, sprzeciwy od nakazów zapłaty, odpowiedzi na pozew, powództwa przeciwegzekucyjne, a także prowadzimy pozostałą korespondencję niezbędną dla ochrony ich interesów.

Kontakt

ul. Dziewińska 29h/1, 87-800 Włocławek

+48 690 825 215

sekretariat@jrkancelaria.com

Numer rachunku bankowego
Bank Pekao SA 15 1240 3389 1111 0011 0415 9528Formularz kontaktowy